Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Наука и истраживање у Србији

Наука и истраживање као делатност од посебног значаја за свеукупни развој Републике Србије, заснована је на знању, искуству и вештинама и заједно са високим образовањем је покретач привредног и укупног друштвеног развоја и део су међународног научног, образовног, културног и уметничког простора.

Наука и истраживање су систематски стваралачки рад који се предузима ради стварања нових знања, с циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћења тих знања у свим областима друштвеног развоја.

Ради планирања и остваривања дугорочних стратешких циљева, приоритета и праваца научног и технолошког развоја, Влада Србије усвојила је Стратегију научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања. Стратегија почива на доктрини да ће Србија бити снажна, просперитетна и угледна сразмерно знању којим као заједница мислећих људи располаже. У условима бројних глобалних изазова, ова Стратегија препознаје знање као поуздан темељ за будући економски напредак, развој образовања и очување здравља, безбедности и националног идентитета у Републици Србији.

Стратегија се усаглашава са стратегијом општег привредног и друштвеног развоја Републике Србије, као и другим националним, регионалним и европским стратегијама укључујући и Стратегију паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020 до 2027. године.

Систем науке и истраживања у Републици Србији је уређен Законом о науци и истраживањима и то планирањем и остваривањем општег интереса у науци и истраживању, обезбеђивањем квалитета и развоја научноистраживачког рада, правног положај института, оснивањем и управљањем институтима, стицањем звања истраживача, институционалним финансирањем и финансирањем других програма од општег друштвеног интереса, вођењем евиденције, као и другим питањима од значаја за систем науке и истраживања.

О обезбеђивању квалитета научноистраживачког рада и развоју научноистраживачке делатности у Републици Србији старају се тела и комисије:

  • Национални савет за научни и технолошки развој;
  • Одбор за акредитацију научноистраживачких организација;
  • Комисија за стицање научних звања;
  • Матични научни одбори;

Аналитичари за основна истраживања

МАТЕМАТИКА, КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ И МЕХАНИКА
Андријана Ивановић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230

БИОЛОГИЈА
др Јасмина Грубин
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230

ХЕМИЈА
Софија Мишков Панић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230

ФИЗИКА
Андријана Ивановић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230

ГЕОНАУКА И АСТРОНОМИЈА
Андријана Ивановић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
Славица Распоповић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230

ДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
Марија Величковић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230

БИОТЕХНОЛОГИЈА И ПОЉОПРИВРЕДА
Ивана Рајчић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/ 3640-230 лок .120

ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Драган Сатарић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230 лок 115

ЕНЕРГЕТИКА, РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Јaгода Петровић Укај
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230 лок 115

МАШИНСТВО И ИНДУСТРИЈСКИ СОФТВЕР
Војислав Стефановић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230 лок 130

МАТЕРИЈАЛИ И ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Вероника Распоповић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/ 3640-230 лок 120

АНАЛИТИЧАР ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Вероника Распоповић
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/ 3640-230 лок 120

АНАЛИТИЧАР ЗА УРЕЂЕЊЕ, ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА, ЗЕМЉИШТА И ВАЗДУХА
Дорис Шевер
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011/3640-230 лок 130

Тела и комисије