Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Научно-технолошки и иновациони систем

Научно-технолошки и иновациони систем доприноси убрзаном развоју Републике Србије кроз побољшање квалитета и ефикасности науке, технолошки развој и иновације и даљу интеграцију у Европски истраживачки простор, чиме се помаже да се достигну стандарди развијених економија. Република Србија постаје окружење које подржава развој нових иновативних пројеката, истраживања и решења, као и професионалних компетенција наших инжењера и истраживача. Рад на стимулативном правном оквиру, као и повећање финансијских средстава за улагање у истраживање и развој разлог су зашто Република Србија напредује и позиционира се као економски успешна и иновативна земља.

У доба дигитализације, Србија жели да побољша и ојача своју позицију иноватора кроз рад Владе Републике Србије и спровођење подстицајних мера попут лакшег започињања пословања, лакшег запошљавања, стварање нових подстицаја за истраживање, развој и стварање интелектуалне својине, као и других мера за олакшано дигитално пословање. У циљу подстицања истраживања, развоја и стварања интелектуалне својине и иновација oсновани су Фонд за иновациону делатност Републике Србије и Фонд за науку Републике Србије који пружају финансијску подршку научноистраживачким организацијама и привреди за развој иновација.

Регистар иновационе делатности креиран је и вођен од стране Министарства надлежног за послове технолошког развоја и иновација од 2006. године. Законом о иновационој делатности („Сл.гласник РС“ број 129/21) надлежност за вођење дотадашњег Регистра иновационе делатности односно Регистра субјеката националног иновационог система, предата је Фонду за иновациону делатност Устављање дигиталног Регистра субјеката националног иновационог система односно портала еИновације има за циљ да обезбеди јаснији увид у стање иновационог система, као и да представља основ за подршку свим субјектима иновационог екосистема дефинисаних Законом.

Фонд за иновациону делатност је у сарадњи са Министарством науке, технолошког развоја и иновација и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз пуну подршку кабинета председнице Владе Републике Србије изградио потребне услове за динамичан развој иновационог екосистема Србије, у форми интегрисаног инфoрмационог система - еИновације. Ова иницијатива се посебно фокусира на процес дигитализације и успостављања информационе платформе, унапређујући конкурентске предности и стварајући отворено и одрживо окружење за иновације.

Више информација о електронском подношењеу захтева за упис, услова за упис, као и других значајних информација о субјектима националног иновационог система доступно је на платформи еИновације.