Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Пореске олакшице и подстицаји за иноваторе у Србији

Пореске олакшице представљају један од кључних стубова у политици и стратешкој оријентацији Владе у циљу унапређења пословног амбијента за новоосноване и иновативне компаније.

logo cpn

У Србији је тренутно на снази сет пореских олакшица које помажу код смањивања трошкова започињања пословања, запошљавања квалификоване радне снаге, улагања у иновације и иновативне бизнисе, заштите права интелектуалне својине.

Поред пореских олакшица, иноваторима на располагању стоје различити програми подршке, који им пружају прилику да обезбеде додатна средства за развој пословања, као и организације подршке којима иноватори могу да се обрате за помоћ приликом покретања или развоја бизниса.

Све информације о подстицајима за унапређење иновационог екосистема у Србији могу се наћи путем различитих механизама информисања - званичне информације доступне су у пореским информаторима, а за детаље и подршку можете консултовати свеобухватни Водич кроз подстицајне мере креиран кроз програм StarTech, као и видео туторијале или Viber chatbot Србија ствара могућности.