Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Подршка развоју научноистраживачких кадрова

Министарство науке, технолошког развоја и иновација финансира 17 програмских активности које имају за циљ подстицање и унапређење развоја кадрова за бављење научноистраживачким радом, а које су дефинисане у оквиру пет посебних четворогодишњих програма за чију реализацију се једном годишње расписује Јавни позив.

Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад има за циљ развој научноистрaживачког подмлатка и спречавање одлива научних кадрова из развојних потенцијала Републике Србије. Министарство, од 2000. године, обезбеђује стипендирање за 200 нових и наставља стипендирање за око 350 студената докторских академских студија који се укључују у рад акредитованих научноистраживачких организација – института и факултета. Кроз овај програм Министарство стипендира и до 20 младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања, а чије се стипендирање наставља до завршетка мастер академских студија.

Уз стипендирање финансијски се подржава и низ активности везаних за њихово студирање и усавршавање као што је учешће на научним скуповима у земљи и иностранству, студијски боравци у иностранству (за студенте мастер и докторских основних студија и стипендисте Министарства), као и трошкови пријаве, завршне израде и одбране докторске дисертације.

Реализацијом Програма за усавршавање кадрова за научноистраживачки рад Министарство наставља да прати и подстиче развој научних кадрова кроз подршку стицања знања непосредном разменом научних информација и научних достигнућа, као и кроз развој научне сарадње на међународном нивоу, учешћем на научним скуповима, постдокторским усавршавањем, као и суфинансирањем боравка иностраних научника у Републици Србији.

Кроз реализацију Програма набавке иностране научне литературе и приступа електронским базама података Министарство омогућава нашим стипендистима и научницима увид у најновије научне резултате из свих научних области и релавантну научну и стручну литературу.

Такође, кроз Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова подржава се презентовање научноистраживачког рада кроз објављивање резултата у домаћим научним часописима, моногрфским научним делима и излагањима на научним скуповима у земљи, као и укључивање научно-стручних друштава из Србије у међународна научна удружења/организације, чиме се доприноси повећању општег фонда знања и употребљивости добијених научних резултата у свим научним областима.

Програм суфинансирања научно-образовних центара, специјализованих организација и удружења која се баве додатним образовањем и усавршавањем талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом кроз бројне семинаре, кампове, радионице, које воде најбољи просветни и научни радници из Србије и иностранства, омогућава младим истраживачима да се на примерен начин упознају са методологијом научног истраживања, са научном и технолошком баштином, најновијим достигнућима у науци и мотивишу за даље бављење научним истраживањима.

Контакти за додатне информације о програмима

Контакти за додатне информације о програмима развоја научноистраживачких кадрова

Стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства
Татјана Поповић
Телефон: 011/363-1912; 011/2687-480
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Стипендирање младих истраживача - ученика завршних разреда средњих школа који су освојили медаље на међународним олимпијадама знања из свих научних области
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству
Зорица Станић
Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782
Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Љиљана Јањић Накић
Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву
Зорица Станић
Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства
Татјана Поповић
Телефон: 011/363-1912; 011/2687-480
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача
Љиљана Јањић Накић
Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Финансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, као и едукација за њихово ефикасно коришћење
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Финансирање доделе Digital Object Identifier - DOI бројева за научне часописе који излазе у Републици Србији, а који су укључени у међународни систем доступности и размене информација (CrossRef)
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Финансирање израде, одржавања и публиковања библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у Републици Србији
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање издавања монографија у Републици Србији
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији
Татјана Поповић
Телефон: 011/363-1912; 011/2687-480
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама
Љиљана Јањић Накић
Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Суфинансирање активности додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом
Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Programi i Akti za period od 2021. do 2025. godine

Програми и Акти на основу којих се реализује подршка научноистраживачким кадровима

Programi i Akti na osnovu kojih se realizuje podrška naučnoistraživačkim kadrovima