Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Одржан састанак Синдиката науке Србије и Министарства науке, иновација и технолошког развоја

20. Новембар 2023.

Foto: NITRA

Извештај са састанка Синдиката науке Србије и Министарства науке, иновација и технолошког развоја, одржаног 17. 11. 2023

На састанку Синдиката и Министарства учествовали су чланови Председништва Синдиакта, председница Ђурђица Јововић, Александар Кнежевић, Ратибор Штрбановић. Драган Маркушев и Срђан Атанасовски, као и представници Министарства, министарка Јелена Беговић, државни секретар Вукашин Гроздић и помоћница министарке Марина Соковић.

Полазна тачка састанка за представнике Синдиката били су закључци Републичког одбора Синдиката од 12. октобра, на коме је Синдикат у начелу подржао предлог новог модела плата у науци, којим се решава вишегодишњи проблем и одговара на захтев синдиката за утврђивањем зарада по звањима, али и изнео примедбе на одређене аспекте, у смислу награђивања изврсности.

На састанку су појашњени одређени акспекти Уредбе који су по мишљењу Синдиката били недоречени, или у којима су постојала одступања од претходно понуђеног модела.

  1. У смислу цене рада, имајући у виду да Уредба предвиђа само коефицијенте, али не и цену рада, Министарство је Синдикат обавестило да ће цена рада бити тако пројектована да сви, укључујући и истраживаче-приправнике, истраживаче-сараднике и научне сараднике, који у систему примају плату припадајућу ранијој А4 категорији, добију повећање плате од 1. јануара не мање од 10%, што је проценат пројектован од стране државе за јавни сектор. Представници Министарства још једном су подвукли да основицу за коефицијент за научноистраживачки рад утврђује министар надлежан за научноистраживачку делатност доносећи одлуку за сваку календарску годину, према средствима опредељеним у буџету Републике Србије, уз претходно прибављено мишљење министарства надлежног за послове финансија, што је усаглашено са Министарством финансија и Министарством за државну управу и локалну самоуправу.
  2. У смислу одредбе уредбе која предвиђа да ће повратници имати право на корективни коефициент за изврсност, појашњено је да се ова одредба односи на повратнике који ће у систем улазити између два рангирања.
  3. Објашњено је да истраживачи који буду остварили право на корективни коефициент за изврсност, а затим буду напредовали у више звање, задржавају вредност коефицијента који су имали у претходном звању до наредног рангирања.
  4. У смислу обухватања истраживача запослених у иновационим центрима, који нису експлицитно наведену у Уредби, Министарство је дало појашњење да је сада донета измена уредбе, а да су иновациони центри јасно наведени у прилогу основне уредбе, и да ће истраживачи на иновационим центрима бити финансирани.
  5. Министарство је обавестило чланове Синдиката да је постигнут договор са Матичним научним одбором за историју, археологију и етнологију и Матичним научним одбором за језик и књижевност, око измене Уредбе у делу који се односи на критеријуме за област хуманистичких наука, да ће се додати резултати из категорије М 13 и М14, као и да ће поменути МНО доносити одлуку о верификацији свих  категорија резултата за област хуманистике, наведених у прилогу уредбе.
  6. Имајући у виду примедбе које је Синдикат имао на модел награђивања изврсности, Министарство је представило да Стратегија „Моћ знања“ превидја стимулацију 10% најбољих истраживача, што је доношењем ове уредбе и била интенција Министарства да се спроводе. Овом мером обухваћени су и истраживачи који су добили најпрестижнији европски грант ЕРЦ. Синдикат је ове аргументе примио к знању.
  7. Министарство је истакло да се посебно изашло у сусрет свим истраживачима у научном звању који су у назначеном периоду користили одсуство дуже од једне године (трудничко боловање, породиљско и друго оправдано одсуство), и то проширивањем временског периода за процену изврсности за трајање одсуства са посла, што је Синдикат поздравио.

Поред тога, Министарство је обавестило Синдикат да ће упутити допис иновационим центрима и факултетима да су у обавези да са истраживачима закључе уговоре о раду у периоду трајања звања, а у складу са Програмом о институционалном финансирању. Такође, Министарство се обавезало да Синдикату упути усаглашени предлог Правилника за изборе у звање након завршног усаглашавања на радној групи.

Галерија
Погледајте још вести