Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Расписан Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2023. години

Пријаве је неопходно поднети закључно са 24.01.2023. године

Министарство науке, технолошког развоја и иновација објављује Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2023. години.

Овај позив намењен је заинтересованим институцијама, које желе да се пријаве самостално или као конзорцијум две или више институција.

Пријаве са потребном документацијом непоходно је Министарству науке, технолошког развоја и иновација доставити у року од осам дана од објављивања овог позива, закључно са 24.01.2023. године.

Цео текст позива, информације о начинима подношења пријаве, као и услове, али и документа неопходна за подношење пријаве на овај Јавни позив можете преузети у прилогу.