Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Bilateralna saradnja

Program bilateralne naučne saradnje regulisan je međunarodnim sporazumima koje potpisuju zainteresovane strane. Ovim sporazumima definisani su programi bilateralne saradnje koji podrazumevaju finansiranje projekata koji podržavaju mobilnost istraživača.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija sa 14 zemalja ostavruje aktivnu saradnju na bilateralnim naučnim programima.
Na osnovu objavljenih javnih poziva od 2010. godine do danas, finansirano je više od 1300 bilateralnih projekta.

Aktuelne informacije:

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2024 – 2025. godine

Konkurs je otvoren do 31. avgusta 2023. godine.

Kontakt osoba za informacije:
Svetlana Bogdanović
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: +381 (0)11 3616529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. 

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2024. – 2025. godine

Konkurs otvoren do 24. jula 2023. godine.

Kontakt osoba za informacije:
Željka Dukić
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616 589
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. 

Konkurs Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (NITRA) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK)

Konkurs je otvoren do 04. avgusta 2023. godine.

Kontakt osoba za informacije:
Nada Milošević
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: +381 (0)11 3616529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. 

Odobreni projekti za sufinansiranje naučnotehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period od 2023. do 2025. godine

Na osnovu objavljenog konkursa za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period 2023-2025., Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i inovacije Republike Slovenije potpisalo je Dokumentovanu odluku o sufinansiranju naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije i odobrilo za sufinansiranje 56 projekata. Relizacija odobrenih projekata je predviđena u periodu od 01.07.2023. do 30.06.2025. godine.


14 ZEMALjA SA KOJIMA SRBIJA IMA AKTIVNE BILATERALNE PROGRAME NAUČNE SARADNjE
1300 BILATERALNIH PROJEKATA FINANSIRANO U POSLEDNjIH 12 GODINA

Austrija

Na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, koji je zaključen 13. jula 2010. godine u Beču, ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 45 projekata putem dva ciklusa podrške: za 2016-2017. godinu (18 projekata) i 2018-2019. godinu (27 projekata).

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira u ukupnom iznosu od 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, dok austrijska strana podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u ukupnom iznosu od 7000 evra po projektu. Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje i obavezno zdravstveno osiguranje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu. Troškovi boravka austrijskih istraživača po danu boravka u Republici Srbiji mogu iznositi do 75 Evra u dinarskoj protivvrednosti (maksimalno do 14 dana) ili ukupno 1000 Evra u dinarskoj protivrednosti za boravak austrijskih istraživača za period od 15 dana do maksimalno 3 meseca.

Aktuelni projekti: Projekti naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Austrije za period 2022-2024. godina

Kontakt osoba za informacije:
Snežana Omić
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616589
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Belorusija

Na osnovu Sporazuma između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o naučnoj i tehničkoj saradnji, koji je zaključen 6. marta 1996. godine u Beogradu ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 43 finansirana projekta iz pet raspisanih Javnih poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira u ukupnom iznosu do 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, u skladu sa potpisanim Aneksom Protokola za projektni period 2022-24.

Aktuelni projekti

Kontakt osoba za informacije:
Svetlana Bogdanović
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Italija

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije koji je zaključen 21. decembra 2009. godine u Rimu, ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 37 finansiranih projekata iz tri raspisana Javna poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira u ukupnom iznosu do 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, dok italijanska strana podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u ukupnom iznosu do 1500 evra po projektu. Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje i obavezno zdravstveno osiguranje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu u skladu sa potpisanim Izvršnim programom za projektni period.

Kontakt osoba za informacije:
Svetlana Bogdanović
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Indija

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, koji je zaključen 28. oktobra 2004. godine u Beogradu biće ostvarena naučna i tehnološka saradnja kroz finansiranje projekata koji su prijavljeni na prvi Javni poziv. U skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Konkursa, ukupno je za realizaciju izabrano 18 projekata, na osnovu Dokumentovane odluke.

Kontakt osoba za informacije:
Svetlana Bogdanović
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Kina - projekti mobilnosti naučnika

Na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji koji je zaključen 7. aprila 2009. godine u Pekingu, ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 87 finansiranih projekata iz pet raspisanih Javnih poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira u ukupnom iznosu putnih troškova istraživača iz Srbije pri odlasku u Narodnu Republiku Kinu, kao i troškova boravka istraživača iz Narodne Republike Kine, u Republici Srbiji, tokom realizacije projekta, (maksimalno do 4 osobe) u toku trajanja projekta i to u maksimalnom trajanju pojedninačne posete od 14 dana.

Aktuelni projekti:

Kontakt osoba za informacije:
Svetlana Bogdanović
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Kina - strateški projekti naučne i tehnološke saradnje

Kina - strateški projekti naučne i tehnološke saradnje

Na osnovu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Narodne Republike Kine o zajedničkom finansiranju razvojnih i istraživačkih projekata koji je potpnsan 16. juna 2016. godine u Beogradu, ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 12 finansiranih projekata iz dva raspisana Javna poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih strateških, istraživačko razvojnih projekata, srpska i kineska strana finansiraju u iznosu od po 200 000 USA dolara za projektni period u trajanju od tri godine.

Aktuelni projekti:

Kontakt osoba za informacije:
Svetlana Bogdanović
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Mađarska

Na osnovu Programa saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2015. do 2017. godine, potpisanog 1. jula 2015. u Budimpešti, ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 20 finansiranih projekata iz 2 raspisana Javna poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira u ukupnom iznosu od 4000 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, dok mađarska strana podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u istom ukupnom iznosu po projektu. Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, obaveznog zdravstvenog osiguranja, smeštaja i dnevnica kao i moguće relevantne dodante troškove za srpske istraživače koji prate mađarske istraživače u Srbiji (kongresne participacije, putovanja, dnevnice, troškovi smeštaja, itd.).

Aktuelni projekti: Odobreni projekti za ciklus 2021-2023. godina

Kontakt osoba za informacije:
Milica Golubović Tasevska
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: + 381 11 36 16 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Nemačka

Na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Namačke službe za akademsku razmenu (DAAD) od kojih je treći program zaključen 2019. godine u Beogradu i Bonu, ostvarena je nayčna i tehnološka saradnja kroz ukupno 178 finansiranih projekata iz 13 raspisanih Javnih poziva.

Programska šema finansiranja:

Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata srpska strana finansira u ukupnom iznosu od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, odnosno u iznosu od 4.000 evra po projektnoj godini.

Nemački partner sa svoje strane podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u ukupnom iznosu od 16.000 evra po projektu, odnosno u iznosu od 8.000 evra po projektnoj godini.

Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da svaka strana pokriva troškove prevoza, lokalnog prevoza, boravka i dnevnica svojih istraživača neophodnih za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Aktuelni projekti:

Odobreni bilateralni projekti sa SR Nemačkom za period 2023 –2024.

Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima, zaključenog 2019. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) i nakon razmatranja administrativno korektnih predloga projekata, a u skladu sa prioritetima definisanim u tekstu Konkursa i na osnovu sprovedenih procedura ocene projekata u obe države, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) razmenom nota usvojili su listu za finansiranje trinaest (13) projekata (od ukupno 39 predložena koji su ispunjavali uslove Konkursa) u dvogodišnjem periodu, sa početkom realizacije od 01. januara 2023. godine.

Objavljen Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za period 2024-2025.

Na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, kojim su obuhvaćene i oblasti obrazovanja i nauke i Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD), a u cilju unapređivanja naučne i tehnološke saradnje i uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu(Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) raspisuje Konkurs za razmenu učesnika na projektima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2024 – 2025 godine.

Za detaljne informacije možete se obratiti:
Milica Golubović Tasevska
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
Tel: +381 11 36 16 529
e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Portugalija

Program naučne i tehnološke saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Portugal, zaključen je 27. januara 2010. godine, saglasno članu 1. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Portugalske Republike o sukcesiji sporazuma koji su bili na snazi između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Portugalske Republike, a na osnovu člana 2. stav 1. tačke d)-h) Dugoročnog Sporazuma o privrednoj, naučnoj i tehnološkoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Portugalije potpisanog 18. oktobra 1977. godine u Lisabonu. Ostvarena je načna i tehnološka saradnja kroz ukupno 53 finansirana projekata iz pet raspisanih Javnih poziva:

za 2011-2012. (10),
2013-2014. (10),
2015-2016. (10),
2017-2018. (11)
2020-2022. godinu (12 projekata)

Pored navedenog Programa, 18. marta 2015. godine u Beogradu, zaključen je Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Republike Portugal u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, tehnologije, sporta i omladine, koji kao krovni dokument, u članu 5. „Nauka, tehnologija i visoko obrazovanje“, u stavu 1 definiše da se unapređenje saradnje između ove dve zemlje sprovodi po Dugoročnom Sporazumu o privrednoj, naučnoj i tehnološkoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Portugalije potpisanom 18. oktobra 1977. godine u Lisabonu.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira u ukupnom iznosu od 4000 u dinarskoj protivvrednosti po projektu, kao i portugalska strana koja podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u istom ukupnom iznosu od 2000 po projektu. Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje i obavezno zdravstveno osiguranje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu u skladu sa nacionalnim pravilima. Troškovi boravka portugalskih istraživača po danu boravka u Republici Srbiji mogu iznositi do 75 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Kontakt osoba za informacije:
Snežana Omić
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616589
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Slovenija

Odobreni projekti za sufinansiranje naučnotehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period od 2023. do 2025. godine

Na osnovu objavljenog konkursa za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period 2023-2025., Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i inovacije Republike Slovenije potpisalo je Dokumentovanu odluku o sufinansiranju naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije i odobrilo za sufinansiranje 56 projekata. Relizacija odobrenih projekata je predviđena u periodu od 01.07.2023. do 30.06.2025. godine.

Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije, koji je zaključen 31. maja 2002. godine u Beogradu, ostvarena je načna i tehnološka saradnja kroz ukupno 459 finansiranih projekata iz deset raspisanih javnih poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira u ukupnom iznosu od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, dok slovenačka strana podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u ukupnom iznosu od 1000 evra po projektu. Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje i obavezno zdravstveno osiguranje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Kontakt osoba za informacije:
Nada Milošević
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: +381 (0)11 3616 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Slovačka

Na osnovu Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Slovačke Republike o naučno-tehnološkoj saradnji, koji je zaključen 26. februara 2001. godine, definisan je Program bilateralne saradnje na osnovu kojeg je ostvarena naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 105 finansiranih projekata iz sedam raspisanih Javnih poziva.

Programska šema finansiranja: U toku realizacije odobrenih bilateralnih projekata svaka strana (srpska i slovačka) finansira troškove vezane za razmenu svojih istraživača. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije će nadoknaditi naučnoistraživačkim organizacijama troškove putovanja i boravka srpskih istraživača koji putuju u Slovačku, po osnovu odobrenog bilateralnog projekta.

Aktuelne informacije: Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2024. – 2025. godine

Konkurs otvoren do 24. jula 2023.

Kontakt osoba za informacije:
Željka Dukić
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Turska

KONKURS Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (NITRA) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK)

Konkurs je otvoren u periodu od 24. maja 2023. do 04. avgusta 2023. godine.

Na osnovu Protokola o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, sadašnje Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (NITRA) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK), objavljuje se Konkurs kako bi se unapredila saradnja u oblasti istraživanja između dve države.

U okviru ovog Konkursa, finansiraće se predlozi onih projekata koji predstavljaju novinu na međunarodnom nivou i doprinose unapređenju kvaliteta istraživanja država potpisnica, tako što dovode do novih znanja, novih naučnih tumačenja i rešavanja tehnoloških problema.

NITRA i TUBITAK će, kao organizacije zadužene za sprovođenje ovog Konkursa finansirati partnerske istraživačke institucije na odobrenim projektima. Projekti će biti finansirani iz nacionalnih budžeta u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima o finansiranju svake od država.

Na osnovu Zakona o potvrđivanju Sporazuma o naučnotehničkoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Turske, koji je stupio na snagu 08. 2. 2003. godine, i na osnovu Protokola o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK), koji je potpisan u Beogradu, 7 oktobra 2019, ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 10 finansiranih projekata iz jednog raspisanog javnog poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira za godinu dana realizacije projekta iznos od 4500 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, dok turska strana podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u ukupnom iznosu od 100.000,00 turskih lira po projektu. Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove vezane za putovanje, smeštaj, zdravstveno osiguranje i dnevnice u skladu sa sopstvenim propisima.

Aktuelni projekti: Odluka o odobrenim projektima naučno-tehnološke saradnje (2021-2023) između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK).

Kontakt osoba za informacije:
Nada Milošević
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: +381 (0)11 3616529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Francuska

Na osnovu Programa integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC), koji je zaključen 16. juna 2003 godine u Beogradu ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 152 finansiranih projekata iz devet raspisanih Javnih poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira u ukupnom iznosu od 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, dok francuska strana podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u ukupnom iznosu od 1980 evra po projektu. Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje i obavezno zdravstveno osiguranje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Aktuelni projekti:

Održano Deseto zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta

U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC), potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. godine od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija) održano je Deseto zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta u Beogradu 24. februara 2023. godine.

Mešoviti komitet je ustanovio da je na konkursu za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske za period 2023-2024, prijavljeno 70 predloga projekata koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima konkursa, odobreno je za finansiranje 20 projekata, koji će se realizovati od 15. marta 2023. godine do 31. decembra 2024. godine.

Kontakt osoba za informacije:
Nada Milošević
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Telefon: 011 3616 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Hrvatska

Na osnovu Memoranduma o započinjanju programa naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske, koji je zaključen 23. novembra 2005. godine, definisan je Program bilateralne saradnje „Znanjem do napretka i stabilnosti“ na osnovu kojeg je ostvarena naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 161 finansiranim projektom iz pet raspisanih javnih poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata srpska strana finansira u ukupnom iznosu od 1500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po projektu, po jednoj godini realizacije aktivnosti. Hrvatska strana podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u istom ukupnom iznosu, odnosno 1500 evra po projektu, po jednoj godini. Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje i obavezno zdravstveno osiguranje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Kontakt osoba za informacije:
Željka Dukić
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Crna Gora

Na osnovu Programa saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke Crne Gore u oblastima nauke i tehnologije za period 2015/2017 godine potpisanog 17. septembra 2015. godine, ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 65 finansiranih projekata iz 2 raspisana javna poziva.

Programska šema finansiranja: Realizaciju odobrenih bilateralnih projekata, srpska strana finansira u ukupnom iznosu od 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, dok crnogorska strana podržava realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u istom ukupnom iznosu po projektu. Obe strane finansiraju projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Aktuelni projekti: Trenutno nema aktivnih projekata

Kontakt osoba za informacije:
Milica Golubović Tasevska
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: + 381 11 36 16 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Preuzimanje obrazca

Obrazac - Zahtev za finansiranje troškova realizacije bilateralanog projekta

Zahtev za finansiranje troškova realizacije bilateralanog projekta, obrazac

Obrazac - Izveštaj o realizaciji bilateralanog projekta

Izveštaj o realizaciji bilateralanog projekta