Пријему су присуствовали средњошколци и студенти почетних година основних академских студија из области уметности, спорта и науке који су се током досадашњег школовања и на такмичењима истакли као изразито надарени.