Пријаве је неопходно поднети закључно са 24.01.2023. године.