Обавештење о додели уговора – Испитивање популације одраслог становништва према методологији ГЕМ 2022