Ш Е С Т И П О З И В талентованим младим истраживачима

Ш Е С Т И   П О З И В талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама

 

Министарство науке, технолошког развоја и иновација ПОЗИВА талентоване младе истраживаче-студенте докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе као и Српска академија наука и уметности и институти чији је она оснивач.


Кроз овај позив укључиће се до 300 младих истраживача, од ког броја ће се до 15 младих истраживача из области уметности укључити у акредитоване научноистраживачке организације из области уметности.


На овај позив пријављују се млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2022/2023. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.


Текст Позива са обрасцем Пријаве преузимају се на сајту Министарства: https://nitra.gov.rs/, у којима су наведени услови учешћа, начин пријаве, као и потребна документација.


Рок за подношење пријаве је
17. јануар 2023. године

 

Документа за преузимање

Позив

ШЕСТИ  П О З И В

талентованим младим истраживачима - студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама

Обавештење за НИО

у вези са процедуром укључивања талентованих младих истраживача - студената докторских академских студија у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама по ШЕСТОМ ПОЗИВУ

 

Изјава