Стратегије

Стратегијa научног и технолошког развоја

Стратегијa научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Mоћ знања”

Стратегије развоја стартап екосистема

Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период 2021-2025. године

Стратегија паметне специјализације 2020 – 2027.

Стратегија паметне специјализације 2020 – 2027.

Стратегија развоја вештачке интелигенције

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. године

Програм институционалног финансирања института

Програм институционалног финансирања акредитованих института чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и института чији је оснивач српска академија наука и уметности и Програм институционалног финансирања института од националног значаја за Републику Србију