Стипендијe

Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад има за циљ развој научноистраживачког подмлатка и спречавање одлива научних кадрова из развојних потенцијала Републике Србије. Министарство, од 2000. године, обезбеђује стипендирање за 200 нових и наставља стипендирање за око 350 студената докторских академских студија који се укључују у рад акредитованих научноистраживачких организација – института и факултета.  Кроз овај програм Министарство стипендира и до 20 младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања, а чије се стипендирање наставља до завршетка мастер академских студија.


Кроз Програм за усавршавање кадрова за научноистраживачки рад Министарство наставља да прати и подстиче развој научних кадрова кроз подршку стицања знања непосредном разменом научних информација и научних достигнућа, као и кроз развој научне сарадње на међународном нивоу суфинансирањем постдокторског усавршавања истраживача у иностранству.

Стипендије - млади истраживачи

Конкурс 2023. године

Министарство науке, технолошког развоја и иновација по овом конкурсу додељује до 20 стипендија младим истраживачима – ученицима завршних разреда (III и IV) средње школе који су исказали способност у бављењу истраживачким радом и освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским), из  научних области:  природно-математичке, техничко-технолошке, биотехничке, медицинске, друштвенe и хуманистичке науке.

Право учешћа по Јавном позиву има кандидат који је редован ученик једног од завршних разреда средње школе, чији је оснивач Република Србија, а који:

 • је учествовао и исказао способност у бављењу истраживачким радом и рођен је 2003. године или касније;
 • је у току 2022. године освојио једно од прва три места на међународним олимпијадама знања; 
 • је држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • је у време олимпијаде и освајања једног од прва три места био редован ученик средње школе;
 • има одличан успех, са оценом 5,00 из матичних предмета из којих је освојио

једно од прва три места на међународној олимпијади знања;

 • не користи друге стипендије или кредите, односно у случају добијања ове стипендије Министарства ће престати са њиховим коришћењем.

 

Рок за пријаву истиче закључно са 24.02.2023. године.

Остале информације и обрасце преузмите овде:

Стипендије - докторанди

Обавештење о исплати стипендија

Образац-Сагласнсот за продужење ангажовања у НИО

Извештај стипендисте о раду у 2023. години за период примања стипндије у 2023. години - достављају само стипендисти којима се стипендирање прекида

Конкурс 2023. године

Право учешћа по јавном позиву има дипломирани студент уписан на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове:  

 • рођен је 1996. године или касније; 
 • држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • незапослено је лице;
 • на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 8,50 (осампедесет) из свих научних области; 
 • редовност у студирању; 
 • не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије 

Министарства престане са њиховим коришћењем.

 

Рок за пријаву истиче закључно са 24.02.2023. године.

Остале информације и обрасце преузмите овде:

Стипендије - постдокторанди

Конкурс 2023. године

Суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача запослених у акредитованој научноистраживачкој организацији из члана 116. став 1. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије”бр. 49/2019), врши се под следећим условима:

1) да је кандидат запослен у акредитованој научноистраживачкој организацији из члана 116. став 1. Закона о науци и истраживањима;

2) да захтев заједнички подносе кандидат и научноистраживачка  организација у којој је кандидат запослен;

3) да је усавршавање кандидата у функцији  програма научноистраживачог рада научноистраживачке организације, у којој је кандидат запослен и да је кандидат стекао научно/наставно звање;

4) да је усавршавање у складу са потребама развоја науке у земљи и  истраживањима према  научним областима утврђених прописима о научноистраживачкој делатности;  

5) да кандидат испуњава следеће основне услове, и то:

-  да је доктор наука; 

-  да је стекао научно/наставно звање; 

- да је усавршавање кандидата у функцији  програма научноистраживачог рада научноистраживачке организације, у којој је кандидат запослен;  

- да је рођен 1985. године или касније; 

- да зна енглески, односно језик земље у којој ће се усавршавати;

- да има пребивалиште на територији Републике Србије.

 

Рок за пријаву истиче закључно са 27.03.2023. године.

Остале информације и обрасце преузмите овде: