Секретаријат

Влада Републике Србије
Министарство науке, технолошког развоја и иновација

Секретаријат

sekretarijat@nitra.gov.rs

+381 11 361 65 84

Немањина 22-24

11 000 Београд

Контакт подаци лица одређеног за заштиту података о личности 

Име и презиме: Горан Драгић

Адреса: Немањина 22-26, Београд

Имејл: goran.dragic@nitra.gov.rs

Тел. 381 11 2642 090