Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Конкурси

Обустављена пријава предлога пројеката у оквиру мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону 2023-2025

Због техничких потешкоћа пријава предлога пројеката у оквиру мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону 2023-2025 је обустављена до даљег.
Пријава пројеката ће бити настављена када се буду стекле техничке могућности, о чему ћемо вас благовремено обавестити.


Позив за предлоге пројеката мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону 2023-2025.

На основу закљученог Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону између Србије, Аустрије, Чешке Републике и Словачке Републике, и Амандмана Програма, којим се поред наведених замаља дунавског региона, прикључују и Француска, Бугарска и Црна Гора, са циљем да се пружи подршка пројектној сарадњи у подунавском региону међу земљама учесницама, расписан је Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2023-2025. годину.
За подносиоце пројектних предлога из Србије, потребно ја да: поред електронске пријаве предлога пројекта која се попуњава он-лине на сајту Министарства, на српском и енглеском језику са свим пратећи прилозима у задатим форматима, доставе идентичне примерке штампане, потписане и оверене. По једну штампану верзију и на српском и на енглеском језику, које су потписане и оверене, потребно је доставити до 23. јануара 2023. године на писарницу Министарства или поштом на адресу:

Министарство науке, технолошког развоја и иновација
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Немањина 22-26
11 000 Београд
За Позив за мултилатералну научну и технолошку сарадњу у дунавском региону 2023-2025.

Апликација за електронску пријаву предлога пројеката српских учесника налази се на линку: http://147.91.185.20/multilateral